آرشیو ماهانه - اردیبهشت ۱۳۹۷

مبارزه با بیماری های غیرواگیر

آزمایشگاه تشخیص طبی امام خمینی(ره) شهرستان دزفول در راستای برنامه های آموزشی خود با مشارکت  مرکز بهداشت شهرستان دزفول در زمینه مبارزه با بیماری های غیر واگیر ، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی تحت عنوان  (کلیات برنامه ژنتیک اجتماعی و وظایف بهورزان در فرایند مراقبت ژنتیک) و ( کلیات آزمایشگاه در بیمارهای غیرواگیر) در تاریخ 1397/02/19و 1397/02/20کرد. لازم به ذکر است که طول مدت دوره، 4ساعت و مکان برگزاری نیز سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول در نظر گرفته [...]