آرشیو ماهانه - فروردین ۱۳۹۶

پمفلت سرطان روده بزرگ (کولون )

پمفلت سرطان روده بزرگ (کولون )

پمفلت سرطان روده بزرگ (کولون ) با توجه به افزایش روز افزون سرطان روده بزرگ (سرطان کولون ) در جامعه ، واحد تضمین کیفیت ازمایشگاه اقدام به تهیه پمفلت سرطان روده بزرگ (سرطان کولون ) نموده است در این پمفلت سعی شده این بیماری را به زبان ساده توضیح داده و راههای پیشگیری و شناخت بیماری را برای عموم مردم بیان نماید.

راه اندازی آزمایش NGAL

آزمایش NGAL یک بیومارکر تشخيصی بسيار با ارزش در ساعات اوايه ضايعات کليوی می باشد.که در خون و ادرار ظاهر می گردد. و به خاطر بالا رفتن سريع مقدار آن در خون و ادرار در آسيب های جزئی و اوليه کليه نسبت به کراتينين اهميت بسيار زيادی پيدا می کند. این آزمایش در آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی به صورت روزانه پذیرش و انجام می شود.