کودک 7 تا 12

کودکان 7 تا 12 سال

کودکان ۷ تا ۱۲ سال

کودکان 7 تا 12 سال پزشکان برای چکاپ سلامت کودکان 7تا 12 سال توصیه های زیر را می کنند حداقل سالی یک بار باید کودک از نظر قد ، وزن ، بینایی ، شنوایی و فشار خون تحت بررسی قرار گیرد متخصصین توصیه می کنند در این رده سنی برای کودکان هر سال یک بار آزمایش شمارش گلبول های خونی (CBC ) انجام شود و مدفوع از نظر انگل بررسی و آزمایش ادرار و کشت ادرار انجام داده و [...]