کودک 2 تا 6

کودکان 2 تا 6 سال

کودکان ۲ تا ۶ سال

کودکان 2 تا 6 سال سلامت کودکان با توجه به شرایط جسمی و وضعیت  رشد که دارند دارای اهمیت فراوانی است اگر سلامت کودکانمان را در زمان رشد فراهم کنیم قطعا" توانسته ایم مقدار زیادی از سلامت آینده وی را تضمین کنیم پزشکان برای چکاپ سلامت کودکان 2تا 6 سال توصیه های زیر را می کنند حداقل سالی یک بار باید کودک از نظر قد ، وزن ، بینایی و شنوایی تحت بررسی قرار گیرد فشار خون کودک باید [...]