پیش از ازدواج

پیش از ازدواج

پیش از ازدواج

پیش از ازدواج برای آغاز یک زندگی سالم، مسلماً چیزی جز سلامت و صحت طرفین ملاک نیست. متخصصان معتقدند افراد باید قبل از ازدواج به وسیله برخی آزمایش های خاص از عدم وجود این بیماری ها در خود و فرد مقابل اطمینان حاصل کنند تا هم سلامت خودشان تأمین شود و هم نسبت به سلامت فرزندانشان در آینده اطمینان حاصل کنند. لزوم انجام آزمايش‌هاي پيش از ازدواج در كشورهاي ديگر مانند ايران اجباري نيست زيرا اكثر افراد اطلاعات كافي و مورد [...]