پولبیپ کیسه صفرا

پولیپ کیسه صفرا

پولیپ کیسه صفرا

درمان پولیپ کیسه صفرا پوليپ‌های کيسه صفرا عمدتاً بافت‌های بی‌خطری هستند که در اثر تجمع کلسترول به وجود می‌آيند و سرطانی نيستند. اين پوليپ‌ها در اصل تومورهای کوچکی هستند که بعضي از آنها می‌توانند سرطانی باشند و بعضی ديگر فقط زائده‌های خوش‌خيم غيرسرطانی هستند. اين زائده‌های کوچک از سمت داخلي جداره کيسه صفرا بيرون مي‌زنند و در فضای داخل اين کيسه رشد مي‌کنند. اندازه پوليپ‌های کيسه صفرا، يکي از مهم‌ترين مشخصات آنها از نظر خطر سرطاني شدن است. هر چقدر پوليپ [...]