نمونه گیری ادرار 24 ساعته

نمونه گیری ادرار ۲۴ ساعته

نمونه گیری ادرار 24 ساعته   راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته  هدف از جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئين، كراتينين، كلسيم و ....) در ادرار طي 24 ساعت شبانه روز مي باشد. روش جمع آوري ادرار 24 ساعته 1- اولين نمونه ادرار خود را دور بريزيد و زمان را یادداشت نمایید  2- از آن به بعد ادرار خود رادر ظرف مخصوص بريزيد. 3- ريختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور [...]