میکروب هلیکوباکتری

عفونت میکروبی معده یا هیلوباکتر پیلوری ( اچ پیلوری)

عفونت میکروبی معده یا هیلوباکتر پیلوری ( اچ پیلوری)

عفونت میکروبی معده یا هیلوباکتر پیلوری ( اچ پیلوری): علائم و درمان هلیکوباکتر پیلوری (H. پیلوری) یک نوع باکتری است که مسئول عفونت گسترده معده محسوب می‌گردد. این باکتری بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جهان را آلوده نموده است، حتی اگر اکثر افراد آلوده علامتی نداشته باشند. عفونت هلیکوباکتر پیلوری با التهاب خفیف معده و قسمت دوازده (قسمت اول روده کوچک که محتویات معده واردان می‌شود) مرتبط است. این باکتری به نحوی تکامل یافته است که می‌تواند در محیط اسیدی [...]