معده و اثنی عشر

معده و اثنی عشر

معده و اثنی عشر

عملکرد معده معده یک کیسه لوبیا شکل است که در پشت دنده‌های پایین قفسه سینه واقع شده است. هنگامی‌که مواد غذایی وارد معده می‌شوند، دو دریچه عضلانی، ابتدای معده و انتهای معده قبل از روده کوچک را می‌بندند. سپس پوشش و لایه مخاطی معده اسید هیدروکلریک و آنزیم‌های گوارشی را برای تجزیه مواد غذایی ترشح می‌کنند، به‌نحوی‌که مواد غذایی برای ادامه مسیر خود در دستگاه گوارش آماده گردند. پس از ترشح اسید و آنزیم‌ها، عضلات معده طی فرایندی که "حرکات [...]