شقاق مقعد(فیشر)

مقعد

شقاق مقعدی(فیشر)

راه‌های درمان بیماری شقاق مقعدی (فیشر) معمولاً حرکات روده باعث تشدید درد و خونریزی ناشی از فیشر می‌شود. فیشر بیماری شایع در بین عموم مردم است اما اغلب با دیگر دلایل درد و خونریزی اشتباه گرفته می‌شود. فیشر مقعدی در هر سنی و با هر جنسیتی ممکن است اتفاق بیفتد. شقاق مقعدی کانال مقعد یک مجرای کوتاه در انتهای رکتوم است که با عضلاتی احاطه شده است. رکتوم آخرین بخش کولون (روده بزرگ) است. شقاق یافیشر مقعدی یک شکاف یا پارگی در دیواره کانال [...]