شرایط قبل از آزمایش پرولاکتین

شرایط قبل از آزمایش پرولاکتین

شرایط قبل از آزمایش پرولاکتین   بيماران بايد نكات زير را پيش از انجام اين آزمايش رعايت كنند: 1-  بايد حداقل 2 ساعت بعد از بيدار شدن از خواب نمونه خون بدهند. نمونه هايي كه زودتر از اين زمان تهيه شوند، افزايش ناشي از خواب را نشان خواهند داد. 2-  در شب قبل از آزمايش لباس گشاد و راحت بپوشند و از پوشيدن لباس هاي تنگ خصوصا درناحيه سينه و پستان ها اجتناب گردد. 3-    معاينه و نيز تحريك پستان ها طي 24 ساعت [...]