سیروز کبدی

بیماری سیروز کبدی یا تنبلی کبد:علائم،درمان و رژیم غذایی

بیماری سیروز کبدی یا تنبلی کبد:علائم،درمان و رژیم غذایی

بیماری سیروز کبدی یا تنبلی کبد:علائم،درمان و رژیم غذایی سیروز آخرین مرحله ایجاد اسکار یا بافت زخم (تصلب بافت‌ها) در کبد است که به خاطر انواع مختلف بیماری‌ها و مشکلات کبد همچونهپاتیت و نیز مصرف زیاد الکل در افراد مشاهده می‌شود. در حقیقت سیروز یا تنبلی کبد به خاطر وارد شدن آسیب به بافت کبد ایجاد می‌گردد. هر بار که کبد دچار آسیب شود، بدن سعی می‌کند آسیب‌دیدگی را ترمیم کند. در نتیجه این فرآیند، بافت زخم در داخل کبد ایجاد می‌شود. [...]