سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفراعلائم، علت، درمان و رژیم غذایی آن‌ها واقعاً سنگ نیستند بلکه مواد جامدی هستند که در کیسه صفرا که ارگانی (عضوی) است در بدن در زیر کبد، شکل می‌گیرند. تا زمانی که مجرای صفراوی مسدود نشده باشد شما حتی متوجه نخواهید شد که این مواد وجود دارند، در صورت انسداد مجرای صفراوی شما درد را احساس خواهید کرد و سریعاً باید نسبت به درمان اقدام نمایید. کیسه صفرا و سنگ کیسه صفرا چیست؟ سنگ‌های کیسه صفرا مایعات گوارشی سخت‌شده هستند [...]