سلامت اقایان

آزمایشات سلامت مردان

آزمایشات سلامت مردان

آزمایشات سلامت مردان حفظ سلامتی در مردان علاوه بر خود آنها در کیفیت زندگی خانواده شان نیز تاثیر می گذارد. بنابراین مردان باید بیشتر نسبت به انجام فعالیت های فیزیکی، تغذیه مناسب و پیاده روی و  اقدامات دیگر اهمیت دهند . متخصصین سلامت و پزشکان به خاطر مسئولیت های فراوان مردان در قبال خود و خانواده ،  آنها را به تلاش جهت حفظ سلامتی شان در تمامی مراحل و سنین تشویق می کنند، ولی این موضوع بعد از سن ۳۵ سالگی اهمیت فراوانی پیدا می کند. [...]