سرطان کلیه

سرطان (تومور) کلیه:علائم و درمان

سرطان (تومور) کلیه:علائم و درمان سرطان شرایطی است که در آن سلول‌های بدن خارج از کنترل رشد می‌کنند. این سلول‌ها می‌توانند یک تومور یا بافت آسیب‌دیده تشکیل دهند. در صورتی که سرطان در کلیه رشد کند به آن سرطان کلیه گفته می‌شود. شایع‌ترین سرطان کلیه در بزرگسالان، کارسینوم سلول‌های کلیوی است. این سرطان در پوشش لوله‌های بسیار کوچک در کلیه‌ها ایجاد می‌شود. سرطان‌های موجود در مرکز کلیه تحت عنوان کارسینوم سلول‌های بینابینی نامیده می‌شوند. تومور ویلمز یک سرطان کلیه است [...]