سرطان غدد بزاقی

سرطان غدد بزاقی

سرطان غدد بزاقی غدد بزاقی در ناحیه لب و گوش و گونه ها و دهان و گلو وجود دارد که ۳جفت اصلی وجود دارد که در ناحیه بناگوش، زیر فکی در اطراف گردن و غدد زیر زبانی در زیر زبان  قرار دارند. وظیفه اصلی غدد بزاقی مرطوب نگه داشتن حفره دهانی از طریق ترشح بزاق است. همچنین دارای آنزیم  و موادی است برای هضم غذا و ضدعفونی کردن دهان و دندان از میکروب ها برای حفظ سلامت ناحیه دهان. سرطان غدد بزاقی [...]