سرطان رحم

سرطان رحم

سرطان رحم رحم عضوی تو خالي و گلابي شکل است که در ناحیه لگن در پايين شکم بين مثانه و راست روده قرار دارد . رحم از دو لايه بافتي داخلی و خارجی تشکيل شده است. از گوشه های بالايي رحم دو لوله ،‌ قابل انعطاف به نام لوله هاي رحمي به طرف ديواره جانبي لگن کشيده مي شود که انتهاي آن در محوطه شکم آزاد است ، عمل این لوله ها هدايت تخمک آزاد شده از تخمدان و ه تخمک [...]