سرطان تیروئید

سرطان تیروئید

سرطان تیروئید غده تیروئید در جلوی  گردن واقع شده و از دو بخش تشکیل شده و  اندازه ی حدود یک سکه دارد که از روی پوست قابل تشخیص نیست. وقتی سلولهای سالم دچار اختلال شود چرخه رشد و تکثیر آنها تغییر کرده و باعث ایجاد توده می شوند که این توده ها در بیش از ۹۰% موارد خوش خیم هستند ولی گاهی بدخیم (سرطان)می شوند.موارد خوش خیم کشنده نیستند، به بافتهای مجاور حمله نمی کنند و معمولا نیاز ب برداشتشان نیست [...]