سرطان تخمدان

سرطان (تومور) کلیه:علائم و درمان

سرطان (تومور) کلیه:علائم و درمان سرطان شرایطی است که در آن سلول‌های بدن خارج از کنترل رشد می‌کنند. این سلول‌ها می‌توانند یک تومور یا بافت آسیب‌دیده تشکیل دهند. در صورتی که سرطان در کلیه رشد کند به آن سرطان کلیه گفته می‌شود. شایع‌ترین سرطان کلیه در بزرگسالان، کارسینوم سلول‌های کلیوی است. این سرطان در پوشش لوله‌های بسیار کوچک در کلیه‌ها ایجاد می‌شود. سرطان‌های موجود در مرکز کلیه تحت عنوان کارسینوم سلول‌های بینابینی نامیده می‌شوند. تومور ویلمز یک سرطان کلیه است [...]

سرطان تخمدان

سرطان تخمدان تخمدان یکی از اعضای مهم در بدن زنان ست که اندام تولید مثلی به حساب می آید و یک جفت در بدن زنان جود دارد که وظیفه آن ترشح هورمون استروژن و پروژسترون است ک در دوران بلوغ باعث رشد اندامهای بدن زنان مثل پستانها می شود و بعد از آن باعث بروز صفات زنانه و ایجاد قاعدگی و باروری می شود. رشد غیرعادی سلولهای تخمدان باعث ایجاد سرطان تخمدان می شود و اگر در مراحل اولیه تشخیص داده [...]