سرطان بیضه

سرطان(تومور) بیضه: علائم و درمان

سرطان(تومور) بیضه: علائم و درمان سرطان بیضه، در درون بیضه‌ها که در کیسه بیضه قرار دارند ایجاد می‌شود. کیسه‌ی بیضه، پوست کیسه‌مانند شلی است که در زیر آلت تناسلی قرار دارد. بیضه‌ها برای باروری، هورمون‌های جنسی مردانه و اسپرم  تولید می‌کنند. سرطان بیضه در مقایسه با انواع دیگر سرطان‌ها، نادر است. سرطان بیضه تا حدود بسیار زیادی قابل ‌درمان است، حتی در صورتی که توده‌ی سرطانی به خارج از بیضه‌ها نیز گسترش پیدا کرده باشد. بسته به نوع و مرحله پیشرفت سرطان بیضه، [...]