راهنمایی ناشتایی جهت انجام آزمایش

آمادگی برای نمونه ناشتا

آمادگی برای نمونه ناشتا    تعريف ناشتا بودن منظور از ناشتا بودن این است که هرغذایی که معمولاً در شب قبل (بين ساعتهاي 9-7) مصرف نموده ايد ، مصرف كنيد و پس از آن از خوردن هر گونه ماده غذایی وآب میوه، چای (حتی بدون شکر)، قهوه و دخانیات پرهیز نمائید. خوردن آب در شب قبل از آزمایش به مقدار رفع تشنگی مانعی ندارد. درطی مدت ناشتایی از جویدن آدامس ،مسواک زدن دندانها ، تمرین های بدنی و ورزش ، استرسها از [...]