راهنماي بانوان جهت جمع آوري نمونه ادرار براي كشت ادرار

راهنمای بانوان جهت جمع آوری نمونه ادرار برای کشت ادرار

  راهنماي بانوان جهت جمع آوري نمونه ادرار براي كشت ادرار   نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادرای و اثبات وجود برخی از مواد و سلول ها از جمله قند، پروتئین ، خون، گلبول های سفید و گلبول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود. بهترین زمان براي نمونه گبری  ادرار صبحگاهيست يعني ادرار پس از خواب و قبل از خوردن صبحانه. در صورتيکه دچار تکرار ادرار  هستيد بهتر است از زمان آخرین [...]