راهنماي آقایان جهت جمع آوري نمونه ادرار براي كشت

راهنمای آقایان جهت جمع آوری نمونه ادرار برای کشت

راهنماي آقایان جهت جمع آوري نمونه ادرار براي كشت   نمونه ادرار برای تشخیص انواع عفونت های دستگاه ادرای و اثبات وجود برخی از مواد و سلول ها از جمله قند، پروتئین ، خون، گلبول های سفید و گلبول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم کشت داده می شود. بهترین زمان براي نمونه گيري ادرار صبحگاهيست  يعني ادرار پس از خواب و قبل از خوردن صبحانه. در صورتيکه دچار تکرار  ادرار  هستيد  بهتر است از زمان آخرين دفع [...]