جمع آوری نمونه کشت ادرار برای نوزادان

چگونگی جمع آوری نمونه کشت ادرار برای نوزادان

چگونگی جمع آوری نمونه کشت ادرار برای نوزادان:    بهترین زمان برای نمونه گیری ادرار صبحگاهی است یعنی ادرار پس از خواب و قبل از خوردن شیر صبحگاهی . 1- ناحيه تناسلي طفل يا نوزاد را تميز نماييد. 2- اجازه دهيد تا ناحيه تميز شده خشك شود. 3- براي خشك كردن سريع به اطراف ناحيه تميز شده كاغذ يا دستمال توالت نكشيد. 4- كيسه مخصوص جمع آوري ادرار نوزادان يا اطفال را به طور محكم به ناحيه تناسلي كودك بچسبانيد 5- فوراً [...]