تست اسکاج جهت شناسایی کرمک

تست اسکاچ جهت شناسائی کرمک

تست اسکاچ جهت شناسائی کرمک   تخم كرم سوزني به ندرت در مدفوع ديده مي شود زيرا كرم ماده به مقعد مهاجرت كرده و تخم خود را در مقعد مي ريزد . معمولاً  مهاجرت كرم هاي سوزني در زمان شب صورت مي گيرد و تحريك مقعد توسط حركات اين كرم ها سبب بروز علائم عصبي و دندان فروجه (البته علل متعدد ديگري نيز وجود دارد) در بيماران كه عمدتاً  كودكان هستند ميگردد.   لطفا جهت نمونه گیری به نکات زیردقت کنید  _يك لام شيشه [...]