بیماری های مقعد

بیماری های مقعد

بیماریها و امراض مقعدی در زنان و مردان بیماری‌های مقعدی یک گروه از مشکلات و ناراحتی‌ها هستند که در ارتباط با کانال مقعد و راست روده ایجاد می‌شوند. این شرایط ممکن است در نتیجه سبک زندگی فرد، غذاهای مصرفی یا عادت‌های روزمره ایجاد شوند. به این ترتیب ممکن است لازم شود برای تشخیص و درمان این بیماری‌ها در بین مردان و زنان از مجموعه متنوعی از روش‌های درمان استفاده شود. آناتومی مقعد مقعد یک بخش مشخص از مسیر روده است که از [...]