بانوان تا 40 سالگی

آزمایشات سلامت زنان کمتر از 40 سال

آزمایشات سلامت زنان کمتر از ۴۰ سال

آزمایشات سلامت زنان کمتر از 40 سال زنان به عنوان پایه های اصلی خانواده و محور اساسی سلامت، رشد، پویایی و اعتلای خانواده و جامعه هستند از این رو لازم است نگاه ویژه ای به «سلامت» این قشر داشته باشیم، البته به تعریف WHO (سازمان جهانی بهداشت) «سلامت» به معنی برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است.  زنان، تضمین کننده سلامت خانواده هستند. آنها به طور معمول، مدیریت و برنامه ریزی سلامت خانواده، از واکسیناسیون کودکان گرفته تا [...]