انسداد روده

انسداد روده

درمان انسداد،چسبندگی یا پیچ خوردگی روده و قولنج شکمانسداد یا چسبندگی روده یا قولنج شکم و روده حالتی است که در آن غذا یا مایعات نمی‌توانند از روده کوچک یا روده بزرگ (کولون) عبور کنند. انسداد روده ممکن است در اثر عواملی مانند: فیبروز شدن بافت (چسبندگی) در شکم بعد از یک عمل جراحی، ملتهب شدن روده‌ها (بیماری کرون)، وجود کیست‌های عفونی (دیورتیکولیت)، فتق و سرطان روده بزرگ ایجاد شود. بدون درمان، بخش‌های مسدود شده روده خواهند مرد، که در پی [...]