آزمایش PSA تعیین توده ی خوش یا بد خیم پروستات

آزمایش PSA تعیین توده ی خوش یا بد خیم پروستات

آزمایش PSA تعیین توده ی خوش یا بد خیم پروستات   سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطانها در بین مردان میانسال و سالمند می باشد از هر 6 مرد، 1 نفر در طی زندگی به سرطان پروستات مبتلا می‌شود و از هر 35 مرد، 1 نفر در اثر این بیماری مي‌میرد. میزان مرگ‌ و میر ناشی از سرطان پروستات امروزه کاهش یافته و بیماری بسیار سریع‌تر تشخیص داده می‌شود. به نظر میرسد سرطان پروستات زمینه ی ژنتیکی داشته باشد و [...]