آزمایش مدفوع

نمونه مدفوع

نمونه مدفوع   روش جمع آوری نمونه مدفوع: رایج ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماری زا در روده است. به دلیل اینکه انگل های احتمالی در روده هر روز تخم گذاری نمی کنند  بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود. نمونه مدفوع باید مستقیماً در ظرفی که از طرف آزمایشگاه در احتیار بیمار قرار میگیرد جمع آوری. بیماران باید نمونه جمع اوری را خصوصاً در موارد مشکو ک به اسهال خونی بلافاصله به آزمایشگاه ارسال کنند. اگر انجام [...]