آزمایش تنفسی اوره UBT

شرایط انجام تست تنفسی اوره (UBT)

شرایط انجام تست تنفسی اوره (UBT)    هليكو باكتر پيلوري مهمترين عامل زخم معده، دوازدهه و گاستريت مزمن فعال مي باشد كه در صورت عدم تشخيص و درمان ممكن است منجر به خونريزي حاد و يا مزمن دستگاه گوارشي گشته و يا تبديل به يك عامل سرطانزا (كارسينوژن ) گردد. از آنجائيكه اندازه گيري آنتي بادي هاي ضد هليكو باكتر پيلوري در خون از حساسيت و اختصاصيت چندان بالايي برخوردار نيستند از جمله مهمترين روشهاي تشخيص اين باكتري تست تنفسي اوره " [...]