آبسه کبدی

آبسه کبدی

 عفونت و آبسه کبد؛ علت، علائم و درمانکبد  در کنار تولید صفرا، آنزیم‌هایی را ترشح می‌کند که در هضم مواد غذایی نقش دارند. کبد در تأمین انرژی بدن نیز نقش ایفا می‌کند. همچنین وظیفه پاک‌سازی مواد مضر مانند مواد شیمیایی نیز بر عهده کبد است. آبسه کبدی به تجمع ترشحات چرکی در کبد گفته می‌شود که در اثر باکتری، قارچ یا انگل‌ها ایجاد می‌شود. ممکن است در کبد بیش از یک آبسه تشکیل شود. این بیماری نسبتاً نادر است و عمدتاً سالمندان [...]