بیماری هپاتیت ب B: علایم، درمان، راههای انتقال و عوارض