بیماری هپاتیت و انواع آن: علائم، راههای انتقال و درمان