بیماری سیروز کبدی یا تنبلی کبد:علائم،درمان و رژیم غذایی