اطلاعات تماس

آدرس: خوزستان، دزفول، خیابان امام خمینی (ره) جنوبی، میدان حاج مرادی، خیابان زکریای رازی، خیابان دانش، آزمایشگاه درمانگاه امام خمینی (ره)
تلفکس:
۰۶۱۴۲۲۴۴۰۱۰
۰۶۱۴۲۲۴۵۲۰۶
ایمیل:
info@imam-medical-lab.ir
Medical.lab@yahoo.com
(برای نمایش بزرگتر روی عکس کلیک کنید)
فرم تماس: